NAUJAMIESČIO BŪSTAS, UAB

Inžinierinio topografinio plano parengimas.

PENKIOLIKA TOTORIŲ, UAB

Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, parengimas.

DEFORTA, UAB

Žemės sklypų (miškų ūkio paskirties) kadastriniai matavimai, bylų parengimas.

MIESTO RENOVACIJA, UAB

Inžinierinio topografinio plano parengimas.

RIETAVO MIŠKŲ ŪRĖDIJA, VĮ

Žemės sklypų (miškų ūkio paskirties), bylų parengimas.

VANDENS PROJEKTAI, UAB

Inžinierinio topografinio plano parengimas.

ARCHIMES, UAB

Inžinierinio topografinio plano parengimas.

PLĖTROS PARTNERIAI, UAB

Inžinierinio topografinio plano parengimas.

2L ARCHITEKTAI, UAB

Inžinierinio topografinio plano parengimas.